Зайченко С. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 624.1
С. 303-307
Мова Укр.
Бібл. 11 назв.

ВПЛИВ ТЕРТЯ НА ПРОЦЕС КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ РОЛИКОВИХ РОБОЧИХ ОРГАНІВ З БУДІВЕЛЬНИМИ СУМІШАМИ

С. В. Зайченко, С. П. Шевчук, А. О. Оберемок
У процесі дії робочих органів машин для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій на суміші при виробництві матеріалів і конструкцій виникає контактна взаємодія, яку можливо представити контактними тисками. Контактний тиск виникає внаслідок опору суміші й може бути наданий у вигляді двох складових: нормального й дотичного. Дотичний тиск викликаний фрикційною взаємодією робочого органу з бетонною сумішшю, яка є полідисперсним середовищем. Трибологічні властивості будівельних сумішей залежать від цілої низки чинників, серед яких нормальний тиск виступає як головний. Запропоновано залежність розподілу трибологічних властивостей суміші від нормального контактного тиску. На основі запропонованих залежностей установлено розподіл нормальних і дотичних контактних тисків.
Ключові слова: нормальний і дотичний тиск, коефіцієнт тертя, роликовий робочий орган.