Збірник матеріалів конференції «Електромеханічні та енергетичні системи методи моделювання та оптимізації»

І. М. Кочуров

Компенсація змінної складової електромагнітного моменту асинхронного двигуна у складі електропривода з векторним керуванням

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 13–14.

У роботі представлено метод компенсації змінної складової електромагнітного моменту асинхронного двигуна з несиметричними обмотками статора у складі електропривода з векторним керуванням. Проаналізовано розподіл втрат у міді статора та споживаної активної потужності за фазами двигуна при використанні запропонованого методу компенсації. 

О. Кравченко

Система керування електричним приводом малогабаритної моделі електромобіля на основі одноплатного мікрокомп’ютера Raspberry Pi

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 15–16.

Розвиток цифрових технологій, поряд зі стрімким розвитком систем електроприводу для застосування у автомобільній промисловості призводить до необхідності розробки новітнього навчального обладнання з метою навчання студентів розробці керуючих алгоритмів, апаратного та програмного забезпечення для керування рухом електромобілів. Одним з можливих рішень є застосування для цієї задачі одноплатних комп’ютерів. Дана робота присвячена розробці прототипу малогабаритної моделі електромобіля на основі одноплатного комп’ютера Raspberry Pi.

Ян Пердуляк

Розробка аналогового імпульсного генератора для новітнього концепту багатовивідного проміжного вольтотодавального перетворювача

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 17–18.

Стаття присвячена розробці системи керування для новітнього концепту багатовивідного проміжного вольтододавального перетворювача (БПВП). Цей концепт дозволяє ефективно використовувати енергію вхідного джерела, що забезпечується додаванням п’яти паралельних виводів до новітнього концепту одновивідного проміжного вольтододавального перетворювача. Для перевірки теоретичних властивостей зконструйованого пристрою та коректної роботи БПВП було розроблено відповідні моделі для симуляції і проведення фізичного експерименту.

С. Гусач

Розробка віртуальної лабораторної установки для дослідження замкнених систем керування електроприводом у середовищі LabVIEW

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 19–20.

У статті представлено розроблений віртуальний лабораторний комплекс, призначений для вивчення замкнених систем керування електроприводом постійного струму та методів синтезу регуляторів для цифрових систем керування у програмному середовищі LabVIEW.

Р. Бучко

Датчики для електронних систем безпеки

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 21–22.

У статті проведено аналіз найбільш розповсюджених датчиків, що використовуються в електронних системах безпеки, а саме детекторів, магнітних контакторних датчиків, датчиків руху та ультразвукових і мікрохвильових датчиків. Показано переваги та недоліки, а також область застосування оглянутих датчиків.

Б.К. Байбутанов,  С. А. Орынбаев, А. Б. Бекбаев

Анализ алгоритма синхронизации частоты в системе ветроэнергетической установки с нелинейной нагрузкой.

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 23–24.

В работе проведены исследования силовых преобразователей, оснащенных алгоритмами синхронизации частоты PLL (Phase Locked Loop) между источником электрической энергии и сетью. Результаты исследования подтвердили устойчивость исследуемого алгоритма синхронизации к нелинейным искажениям, вызванным коммутацией силовых ключей.

С. О. Кононенко

Аналіз електромагнітних процесів та дослідження характеристик перетворювачів частоти для трубозгинаючих установок з індукційним нагрівом

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 25–26.

На прикладі трубозгинаючої установки ТГСВ – 3М індукційного нагріву з тиристорним перетворювачем типу ТПЧ-250-2,4, яка використовується на ремонтно-механічному заводі ПАТ «Кривбасзалізрудком» проведені дослідження електромагнітних процесів та аналіз енергетичних характеристик з використанням програми MicroCap. Використання такої програми дозволяє проводити дослідження характеристик індукційних установок з урахуванням реальних параметрів електрообладнання, мережі живлення і технологічних режимів нагріву труб.

А. П. Калінов, М. С. Малякова,

Аналіз режимів роботи напівпровідникових перетворювачів у частотній області

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 27–28.

В роботі представлено метод удосконалення аналізу в аналітичному вигляді енергетичних характеристик електричних кіл з ключовим регулятором із застосуванням одиничної комутаційної функції шляхом реалізації у частотній області за рахунок використання алгоритму дискретної згортки. Перевірка запропонованого методу здійснювалась на прикладі електричної схеми з керованим ключовим регулятором напруги, синусоїдною напругою живлення та активно-індуктивним навантаженням. Перевірка правильності визначених у частотній області аналітичних виразів комутаційної функції, напруги, струму та потужності навантаження здійснювалась за рахунок співставлення кривих, побудованих на основі отриманих аналітичних виразів, із кривими, побудованими за оберненим перетворенням Фур’є результатів операцій над  електричними сигналами у частотній області.

В. Ю. Поливода, Н. Г. Чередник

Аналіз схем систем збудження синхронного генератора

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 29–30.

Робота присвячена аналізу схем систем збудження. Розглянуто систему незалежного збудження зі збудником постійного струму та систему тиристорного самозбудження з випрямним трансформатором і двома групами тиристорів.

В. О. Чорна, М. С. Ханкишиєва, Я. В. Федорова, А. М. Ялова

Аналіз умов експлуатації тягового рудникового транспорту вітчизняних залізорудних шахт

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 31–32.

Розглянуті умови експлуатації тягового рухомого складу вітчизняних залізорудних шахт. Представлений аналіз існуючих способів охолодження тягових електричних двигунів. Розглянуті питання необхідності створення сучасних систем контролю технологічних показників електровозів.