Збірник матеріалів конференції «Електромеханічні та енергетичні системи методи моделювання та оптимізації»

О. Ю. Лещук

Аналіз чинників забезпечення якості та економічної ефективності виробництва склопластикових труб

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 33–34.

Проведено аналіз технологічного процесу виготовлення склопластикових труб методом намотування. Визначено групу чинників, що головним чином визначають якість продукції та економічну ефективність процесу виробництва

В. Г. Костомаха, М. Я. Островерхов

Вентильно-індукторний електропривод з властивостями слабкої чутливості до параметричних збурень

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 35–36.

У роботі проведений синтез регуляторів, які забезпечують задану якість керування вентильно-індукторним електроприводом із слабкою чутливістю до параметричних збурень шляхом оптимізації законів керування на основі концепції зворотних задач динаміки в поєднанні з мінімізацією локальних функціоналів миттєвих  значень енергій.

Д. В. Гущин, Ю. Б. Філіпп

Визначення енергетичних показників електроприводів установок вакуумної  металізації рулонних матеріалів

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 37–38.

На основі технологічних параметрів вакуумної установки, особливостей режимів роботи багатодвигунного електропривода перемотувального пристрою для металізації тонких рулонних матеріалів (плівка, папір) для одностороннього та двохстороннього алюмініювання були розглянуті зміни параметрів електропривода в статичних і динамічних режимах роботи. Також були визначені та побудовані енергетичні показники електроприводів установки. 

В. Ю. Ноженко, В. В. Ченчевой

Влияние параметров вибрационной системы на режимы приводных асинхронных двигателей

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 39–41.

Проведено исследование влияния частоты собственных колебаний вибрационной площадки с дебалансными вибровозбудителями на пуск приводных двигателей.

В. В. Пасько, А. А. Сердюк

Влияние потерь во всасывающем патрубке насоса на характеристики насосной установки

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 42–43.

В работе проведены исследования влияния потерь во всасывающем патрубке насоса на технологические и энергетические характеристики насосного комплекса. Выполненные исследования позволяют уточнить математическую модель насосного комплекса с учетом параметров всасывающего патрубка.

Д. В. Романец

Влияние химического состава воды на работу водоотливных установок карьера

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 44–46.

Рассмотрены вопросы о существенных проблемах эксплуатации карьерного водоотлива, при различных кислотно-щелочных показателях рабочей жидкости с целью прогнозирования надежности функционирования насосного оборудования.

В. О. Мельников, А. П. Калінов

Втрати енергії в силових ключах частотно-керованого електропривода при несиметрії обмоток асинхронного двигуна

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 47–48.

В роботі проведено дослідження впливу несиметрії обмоток статора асинхронного двигуна на втрати енергії в силових напівпровідникових ключах перетворювача частоти. Показано, що, як при скалярному, так і векторному керуванні, суттєво збільшуються втрати в ключах автономного інвертора напруги, що в свою чергу призводить до погіршення їх теплового стану.

О. Ю. Лещук

Аналіз чинників забезпечення якості та економічної ефективності виробництва склопластикових труб

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 33–34.

Проведено аналіз технологічного процесу виготовлення склопластикових труб методом намотування. Визначено групу чинників, що головним чином визначають якість продукції та економічну ефективність процесу виробництва

В. Г. Костомаха, М. Я. Островерхов

Вентильно-індукторний електропривод з властивостями слабкої чутливості до параметричних збурень

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 35–36.

У роботі проведений синтез регуляторів, які забезпечують задану якість керування вентильно-індукторним електроприводом із слабкою чутливістю до параметричних збурень шляхом оптимізації законів керування на основі концепції зворотних задач динаміки в поєднанні з мінімізацією локальних функціоналів миттєвих  значень енергій.

Д. В. Гущин, Ю. Б. Філіпп

Визначення енергетичних показників електроприводів установок вакуумної  металізації рулонних матеріалів

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук
08–09 квітня 2015. – Кременчук: КрНУ, 2015. – С. 37–38.

На основі технологічних параметрів вакуумної установки, особливостей режимів роботи багатодвигунного електропривода перемотувального пристрою для металізації тонких рулонних матеріалів (плівка, папір) для одностороннього та двохстороннього алюмініювання були розглянуті зміни параметрів електропривода в статичних і динамічних режимах роботи. Також були визначені та побудовані енергетичні показники електроприводів установки.