Зейн А. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.3.078.001

С.    375-377

Мова  Рос.

Бібл.5 назв.

СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ ЦИФРОВОГО ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО СТАБІЛІЗАТОРА ПОЛЯ ЗОРУ ПРИЛАДУ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Т. Є. Александрова, А. О. Лазаренко, А. В. Зейн

Розглядається проблема вибору структури й чисельних значень параметрів алгоритму стабілізації поля зору приладу спостереження. Показано, що побудова цифрового ПД-стабілізатора поля зору з використанням фільтрів Баттеруорта і Ланцоша доцільно здійснювати за послідовно-паралельною схемою, коли на вхід фільтра Ланцоша надходить відфільтрований від високочастотних перешкод вихідний сигнал фільтра Баттеруорта. Використання фільтрів Баттеруорта і Ланцоша призводить до суттєвого зменшення спотворення переданого сигналу.

Ключові слова: стабілізатор поля зору, цифровий фільтр, ПД-стабілізатор, амплітудно-частотна характеристика, фазо-частотна характеристика.