Жильцов А. В.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 620.179:621.373.5
С. 61-67
Мова Англ.
Бібл. 15 назв.

МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОМУ КОМПЛЕКСІ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ НАПРУЖЕНЬ

Кондратенко І. П., Жильцов А. В., Васюк В. В.
Розроблено вісесиметричну математичну модель розрахунку миттєвої густини струму в електродній системі, що є складовою частиною електротехнічного комплексу для зниження залишкових напружень. Визначено миттєву електромагнітну силу, що діє на неферомагнітний провідний диск, і, як наслідок, силу тиску електрода на неферомагнітну провідну пластину та струм розтікання в зоні контакту електрода з неферомагнітною провідною пластиною. Розраховано розподіл густини магнітних сил та тиску в зоні контакту. Знайдено результуюче електромагнітне поле накладенням електромагнітних полів. Проаналізовано розподіл густини струму та електромагнітних сил, що є передумовою до пояснення явища зміни залишкових напружень у зоні контакту електрода з неферомагнітною провідною пластиною.
Ключові слова: залишкові напруження, електродна система, імпульс струму, рівняння Максвелла, метод інтегральних рівнянь, електродинамічні сили.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313.333
С. 59-70
Мова Укр.
Бібл. 10 назв.

РОЗРАХУНОК МАГНІТНОГО ПОЛЯ У ВЕНТИЛЬНОМУ ЕЛЕКТРОДВИГУНІ IЗ ЗАКРИТИМИ ПАЗАМИ З УРАХУВАННЯМ НЕЛІНІЙНОЇ МАГНІТНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Жильцов А. В., Ликтей В. В.
Розрахунок магнітного поля є одним із перспективних шляхів діагностики двигунів, оскільки з ним пов’язані основні процеси в електричних машинах. Розглянуто електричний двигун із неявнополюсним статором і явнополюсним ротором. Особливістю конструкції наданого електродвигуна є наявність тонкої феромагнітної перемички між обмоткою статора й зазором між статором і ротором. При номінальному режимі роботи електродвигуна феромагнітний матеріал, з якого вона виготовлена, входить у стан магнітного насичення. Це необхідно для суттєвого зниження шунтування магнітного потоку струмів статора й постійних магнітів цими перемичками, магнітна проникливість матеріалу яких наближається до значення магнітної проникливості повітря, що робить необхідним урахування нелінійних магнітних характеристик матеріалу при розрахунку середнього моменту двигуна наданої конструкції. На основі методу вторинних джерел розроблено дво- та тривимірну математичні моделі для розрахунку характеристик магнітного поля у вентильному електродвигуні із закритими пазами з урахуванням нелінійної магнітної характеристики. Перевагою розглянутого методу вторинних джерел є звуження області пошуку невідомих.
Ключові слова: вентильний електродвигун із закритими пазами, магнітостатичне поле, метод вторинних джерел.