Жуков А. О.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.311.4.031
С. 103-110
Мова Укр.
Бібл. 10 назв.

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИМ КОМПЛЕКСОМ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ УСТАНОВКИ НА БАЗІ FUZZY-КОНТРОЛЕРА*

С. М. Бойко, М. А. Щербак, В. І. Сенько, А. О. Жуков
На сьогодні проблема якісного електропостачання споживачів займає одне з найважливіших місць в енергетиці та електротехніці. Розглядаючи роботу вітрового електротехнічного комплексу, слід звернути увагу на те, що робота самого вітроколеса має змінний характер, викликаний стохастичною характеристикою повітряного потоку. Робота генератора, що входить до складу вітрового електротехнічного комплексу, безпосередньо залежить від характеру роботи вітрового колеса, а отже й вихідні параметри генератора, такі як напруга та частота, змінюватимуться залежно від швидкості повітряного потоку і, як наслідок, від швидкості обертання валу генератора. Зважаючи на вищевказані особливості, питання щодо керування вихідними параметрами вітроелектротехнічного комплексу є актуальним і тому постає необхідність у вирішенні даної проблеми. Пропонується вирішення проблеми змінних вихідних парметрів генератора шляхом створення системи керування на базі мікроконтролера. Керування пропонується здійснювати за допомогою нечітких множин, використання яких допоможе враховувати зміни в системі, зумовлені стохастичною природою повітряних потоків. Використання даної системи керування для вітроелектротехнічних комплексів дозволить забезпечити стабільне та якісне електропостачання споживачів.
Ключові слова: вітровий електротехнічних комплекс, закон керування, нечіткі правила, нечіткий регулятор, база знань.