Жуков Л. О.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   621.313

С.    416-418

Мова  Укр.   

Бібл.3 назв.

ДОСЛІДЖЕННЯ КВАЗІСТАТИЧНИХ РЕЖИМІВ ВЕНТИЛЬНО-ІНДУКТОРНИХ ДВИГУНІВ З ПЕРІОДИЧНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ

О. В. Бібік, Л. І. Мазуренко, Л. О. Жуков

Розроблено математичну модель вентильно-індукторного двигуна з урахуванням квазістатики. Досліджено квазістатичні режими вентильно-індукторного двигуна з періодичним навантаженням однопоршневого компресора. Визначено пульсації електромагнітного моменту та ступінь нерівномірності обертання ротора. Наведено результати чисельного моделювання. Здійснено порівняльний аналіз результатів досліджень за допомогою лінійної та нелінійної математичних моделей.

Ключові слова: вентильно-індукторний двигун, квазістатичні режими, однопоршневий компресор, пульсацїї електромагнітного моменту й частоти обертання двигуна.