Жуков Л. О.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.313
С. 158-161
Мова Укр.
Бібл. 4 назв.

ТЕХНІЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕНТИЛЬНО-ІНДУКТОРНОГО ДВИГУНА 

Л. І. Мазуренко, О. В. Бібік, О. А. Білик, Л. О. Жуков
Розроблено стенд для дослідження експериментального зразка вентильно-індукторного двигуна конфігурації 6/4 на базі асинхронного двигуна 4АА56А4У3 з використанням комутатора із С-скиданням і коливальним поверненням енергії. Проведено дослідження режимів роботи двигуна. Отримано осцилограми струмів та напруг. Визначено механічні й енергетичні характеристики двигуна при різних напругах живлення ланки постійного струму, втрати двигуна, розроблено рекомендації щодо його використання для обладнання з регулюванням частоти обертання, у тому числі поршневих компресорів.
Ключові слова: вентильно-індукторний двигун, комутатор, експериментальні дослідження, механічні та енергетичні характеристики.