Жумаєв А. К.

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК   62-83:621.867.2

С.    370-372

Мова  Рос.

Бібл.3 назв.

ОПТИМАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ БАГАТОДВИГУННИМ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ

А. Б. Бекбаєв, Д. Б. Акпанбетов, А. К. Жумаєв

Розглядаються питання оптимального управління багатодвигунним асинхронним електроприводом з перетворювачами частоти стрічкового конвеєра із застосуванням методу принципу максимуму. Для оптимального управління обрано інтегральний критерій оптимальності, що забезпечує вимоги синхронного обертання електродвигунів конвеєра. Складено алгоритм оптимального управління із застосуванням методу послідовних наближень та досліджено у системі MATLAB 7.0; за результатами розрахунку отримано оптимальну криву управління, за передавальною функцією якої визначено закон оптимального управління багатодвигунним електроприводом стрічкового конвеєра.

Ключові слова: багатодвигунний асинхронний електропривод, частотне регулювання, моделювання, оптимальне керування, принцип максимуму.