Злочевський С. А.

Інженерні та освітні технології

УДК 004.3
С. 30-37
Мова Укр.
Бібл. 9 назв.

УДОСКОНАЛЕНА КОНСТРУКЦІЯ ПАНОРАМНОЇ ГОЛОВКИ ДЛЯ ЗЙОМКИ ВІРТУАЛЬНИХ 3D ТУРІВ

Костенко П. П., Пожар Я. А., Злочевський С. А.
Розглядається питання розробки панорамної головки для зйомки віртуальних турів. Проведено детальний аналіз існуючих апаратних рішень. Зазначено особливості функціонального використання актуальних на ринку 3D головок та наведено їх основні переваги й недоліки. Запропоновано концепцію вдосконаленої конструкції панорамної головки. Наведено результати тривимірного моделювання структури головки для зйомки віртуальних 3D турів. Розроблено креслення та створено експериментальний зразок запропонованої конструкції. Наведено переваги використання запропонованої в роботі конструкції 3D головки та розглянуто перспективи її подальшого вдосконалення.
Ключові слова: 3D панорама, панорамна головка, 3D тур, нодальна точка, віртуальний тур.