ТЕРМОДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧИХ ДЕФЕКТІВ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ

Електромеханічні і енергозберігаючі системи

УДК 621.7.073-52
С. 113-119
Мова Рос.
Бібл. 7 назв.

ТЕРМОДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧИХ ДЕФЕКТІВ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ

Андрусевич А. О., Стародубцев М. Г., Мосьпан Д. В., Невлюдова В. В.
Розглядається можливість використання законів нерівноважної термодинаміки для визначення зв’язку між контрольованими параметрами радіоелектронних засобів і середовища, що відображається, а також побудова детермінованої термодинамічної моделі процесів розвитку виробничих дефектів. Ця можливість заснована на спостережуваних закономірностях зміни обсягу відображуваної області відповідно до принципів поведінки термодинамічних параметрів, що характеризують стан реального середовища, наприклад: ентропії, кількості теплоти й т.ін. Запропоновано рівняння еволюції технічного стану радіоелектронних засобів, що грунтується на детермінованій кінетичній моделі процесів, які відбуваються в багатокомпонентному середовищі, та модель процесу витрачання ресурсу радіоелектронних засобів, заснована на термодинамічному підході при описанні деградаційних процесів, які обмежують час роботи апаратури.
Ключові слова: термодинамічна модель, процес витрачання ресурсу, деградаційні процеси.