ТЕХНІЧНА ДІАГНОСТИКА ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ. ТИПОВІ ЗАДАЧІ ТА ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ

УДК 621.382
ISBN 978-966-8931-93-2
ББК 31.261.73
С. 144
Мова Укр.
Бібл. 42 назв.

ТЕХНІЧНА ДІАГНОСТИКА ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ. ТИПОВІ ЗАДАЧІ ТА ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ

О. М. Сінчук, І. О. Сінчук, В. М. Кутін., М. І. Лісний, В. І. Поярков, О. Є. Мєльник, О. О. Удовенко
У посібнику наведено типові задачі, теоретичні положення і приклади розв’язання поставлених задач, лабораторний практикум. Зокрема: побудова діагностичної моделі елемента системи діагностування і визначення функції передачі, визначення передачі, найбільш чутливої до зміни параметрів елементів; визначення умов робото здатності об’єкта, побудова програми пошуку пошкодженого елемента за параметрами надійності, на основі інформаційного алгоритму, за методом «віток та границь», комбінованим методом. Лабораторний практикум пропонує дистанційний метод вимірювання температури нагрітих тіл, визначення ізоляційних характеристик високовольтного обладнання, хроматографічний аналіз розчинених в оливі газів.
[Сінчук О.М. Технічна діагностика електрообладнання. Типові задачі та лабораторний практикум: Навчальний посібник / О.М. Сінчук, І.О. Сінчук, В.М. Кутін, М.І. Лісний, В.І. Поярков, О.Є. Мєльник, О.О. Удовенко. – Кременчук: Вид. ПП Щербатих О.В., 2012. – 144 с. – Бібліогр.: 42 назв. –
ISBN 978-617-639-016-9. – укр.]