ЗАХИСТ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ

УДК 621.316.9
ISBN 978-966-8931-71-0
ББК 31.2
С. 200
Мова Укр.
Бібл. 109 назв.

ЗАХИСТ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ
ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ

Ю. В. Лашко, О. П. Чорний, Д. Й. Родькін
Монографія присвячена підвищенню ефективності систем захисту асинхронних двигунів електроприводів шляхом розробки нових методів і алгоритмів, що реалізують функції захисту на основі застосування показників якості перетворення енергії і забезпечують роботу системи за принципом запобігання. Запропоновані апаратно-програмні рішення. Коректність і працездатність розроблених методів і алгоритмів підтверджена лабораторними експериментами.
Книга може бути корисною для інженерних і наукових працівників в галузі енергоресурсозбереження, автоматизації, експлуатації і захисту промислових електроприводів, які цікавляться питаннями підвищення ресурсу асинхронних двигунів, а також аспірантів і студентів вищих технічних навчальних закладів при вивченні курсів «Автоматизований електропривод промислових механізмів», «Автоматизація типових технологічних процесів і установок», «Системи енергозбереження» та інш.
[Лашко Ю. В. / Захист асинхронних двигунів за показниками якості перетворення енергії: монографія / Ю. В. Лашко, О. П. Чорний, Д. Й. Родькін. – Кременчук: ЧП Щербатих А.В., 2010. – 200 с. – Бібліогр.: С. 186–196. – ISBN 978-966-8931-71-0. – укp.]